Þeir sem eru undanþegnir dvalarleyfi

ATH, í nýjum lögum um útlendinga nr. 80/2016, sem taka gildi 1. janúar 2017, er ekki til staðar sambærileg undanþága og í 49. gr. fyrri laga. Þeir sem hafa öðlast rétt til dvalar án dvalarleyfis fyrir gildistöku nýrra laga halda þeim rétti.

Meginreglan er að ríkisborgarar ríkja utan EES og EFTA sem ætla að dveljast hér á landi lengur en í þrjá mánuði þurfa að hafa dvalarleyfi.


Undanþága frá meginreglunni um dvalarleyfi hér á landi sbr. 49. gr. laga um útlendinga 80/2016


Eftirtöldum ríkisborgurum er heimilt að dvelja hér á landi án dvalarleyfis:
 

Norrænir ríkisborgarar:

 • Danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar.

Þeir aðilar sem öðluðust rétt til dvalar án dvalarleyfis fyrir gildistöku nýju laganna halda þeim rétti.

Eftirfarandi aðilar voru áður undanþegnir meginreglunni um dvalarleyfi: 

Fæddur íslenskur ríkisborgari:

 • Einstaklingur sem fengið hefur íslenskan ríkisborgararétt við fæðingu en hefur misst hann eða afsalað sér honum.
   

Íslenskt foreldri:

 • Einstaklingur sem á íslenskan ríkisborgara að foreldri ef hann hefur verið búsettur hér á landi og haft dvalarleyfi samfellt í tvö ár. Skilyrði er að:
  • Einstaklingur hafi verið í löglegri dvöl og haft dvalarleyfi í tvö ár og:
  • Foreldrið hafi haft íslenskan ríkisborgararétt í a.m.k fimm ár.
  • Ekki skiptir máli hversu gamall viðkomandi einstaklingur er, hann getur verið jafnt lögráða sem ólögráða.
 • Einstaklingur sem er lögráða og á íslenskan ríkisborgara að foreldri ef hann hefur verið búsettur hér á landi og með samfellt dvalarleyfi í fimm ár.
  • Þ.e. lögráða einstaklingur sem hefur dvalist hér löglega með dvalarleyfi í fimm ár og:
  • Foreldri viðkomandi er íslenskur ríkisborgari.
  • Ekki skiptir máli hversu lengi foreldrið hefur haft ríkisborgararétt, bara að foreldri sé með íslenskan ríkisborgararétt.
    

Hjúskapur:

 • Einstaklingur sem er í hjúskap með íslenskum ríkisborgara og hefur búið með honum hér á landi og haft dvalarleyfi samfellt í þrjú ár eftir stofnun hjúskapar. 
 • Ekki skiptir máli hversu lengi makinn hefur haft íslenskan ríkisborgararétt.
  • Öðlist maki íslenskan ríkisborgararétt, þarf einstaklingur ekki lengur dvalarleyfi ef hann hefur búið löglega með maka sínum hér á landi í þrjú ár frá stofnun hjúskapar.
    

Skráð sambúð:

 • Einstaklingur sem býr í skráðri sambúð með íslenskum ríkisborgara og hefur verið búsettur hér á landi og með samfellt dvalarleyfi í fimm ár frá skráningu sambúðarinnar. Báðir aðilar skulu vera ógiftir og hinn íslenski ríkisborgari skal hafa verið með ríkisborgararétt í a.m.k  fimm ár.